ViVO KREATIVO

Prožitkový hudebně výtvarný koncert na téma: „Kreativita jako příběh každého z nás“. Tvořivost j e přirozenou součástí naší existence. Jejím potlačením a odevzdáním jiným se dostáváme do vnitřního chaosu a jsme lehce manipulovatelní. Pojďme se proto inspirovat hudbou, výtvarnem a tvůrčím procesem . Jaké tajemství je skryto za hudbou, obrazy, sochami, ...

 ​ VIDEO OČIMA DIVÁKA

SPOLUPRÁCE

Kreativci z Orlických hor

Tvůrci, řemeslníci, výtvarníci, zahradníci, krajkářky, fotografové,....